Belangrijke duivensportpagina's 

Duivensport mag dan te boek staan als een hobby voor oude mannen, toch is de sport continu in ontwikkeling en gebeurt er verschrikkelijk veel onder dat stoffige imago.

Met deze pagina proberen we die ontwikkelingen bij te houden en in beeld te brengen. Mocht u als lid of lezer iets tegenkomen waarvan u denkt dat het onder onze aandacht hoort: stuur ons de link! Bij voorbaat dank!