Duivensport in Oude Pekela.

P.V. "de Trouwe Duif" heeft 27 leden en is gevestigd in het centrum van het dorp Oude Pekela.

Adres: Burgemeester Snaterlaan 44 a, 9665HR OUDE PEKELA.

De Trouwe Duif beschikt over ruime parkeergelegenheid en valt onder afdeling10. Door de schaalvergroting in de duivensport heeft ze steeds meer een regionale functie.

Afdeling 10 één van de 11 afdelingen (die binnenkort zijn omgevormd tot 5) die de Nederlandse duivensport vormen. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. 

Met deze website willen wij het contact onder onze leden bevorderen en ze op de hoogte houden van ontwikkelingen; binnen de club en tussen de leden, maar ook willen we bij blijven in de ontwikkelingen binnen onze regio en Afdeling.    We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site van de afdeling en de bond te bezoeken.

Naast het verenigingsgebeuren is de vereniging ook actief als “Nationaal Inkorfcentrum” voor de regionale verenigingen en liefhebbers.